ThaiStockNews

รมว.คลัง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร พร้อมให้กำลังใจพี่น้องเกษตรกร

รมว.คลัง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร พร้อมให้กำลังใจพี่น้องเกษตรกร

“อุตตม” ลงพื้นที่จังหวัดนครปฐม ตรวจเยี่ยมการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร 5,000 บาท โอนแล้ว 3.2 ล้านราย เป็นเงินกว่า 1.6 หมื่นล้านบาท

ที่มา: Posttoday.com : การเงิน-หุ้น

วันที่ May 22, 2020, 13:44

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *