ThaiStockNews

ธปท.ยกเครื่องสูตรแก้หนี้รายย่อยลดดอกเหลือ2%หนีตายโควิด19

ธปท.ยกเครื่องสูตรแก้หนี้รายย่อยลดดอกเหลือ2%หนีตายโควิด19

คลินิกแก้หนี้เผยยา 2 สูตร เลื่อนงวดผ่อนและลดดอกเบี้ย 2% เพื่อช่วยลูกหนี้ลดผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโควิด19

ที่มา: Posttoday.com : การเงิน-หุ้น

วันที่ March 27, 2020, 07:44

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *