ThaiStockNews

ธปท.สั่งแบงก์ลุยแก้ลูกหนี้ดีเจอโควิด-19

ธปท.สั่งแบงก์ลุยแก้ลูกหนี้ดีเจอโควิด-19

ธปท.สั่งแบงก์ช่วยลูกหนี้ดี เริ่ม 1 เม.ย.นี้ ทั้งพักชำระเงินต้นสินเชื่อบ้าน 3 เดือน -ลดอัตราผ่อนขั้นต่ำบัตรเครดิตเหลือ 5%

ที่มา: Posttoday.com : การเงิน-หุ้น

วันที่ March 25, 2020, 16:44

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *