ThaiStockNews

กสิกรไทย แจงคนใกล้ชิดศรรามกดเงินออกจากตู้ATM

กสิกรไทย แจงคนใกล้ชิดศรรามกดเงินออกจากตู้ATM

กสิกรไทย แจงตรวจบัญชีเงินฝากศรรามแล้วมีคนใกล้ชิดไปทำรายการผ่านเครื่องเอทีเอ็ม ไม่ได้เกิดจากความผิดปกติของระบบธนาคาร

ที่มา: Posttoday.com : การเงิน-หุ้น

วันที่ January 16, 2020, 16:45

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *