ThaiStockNews

ประกันสังคม ขึ้นค่าบริการเหมาจ่าย หนุนกำไรโรงพยาบาลโต 5-7%

ประกันสังคม ขึ้นค่าบริการเหมาจ่าย หนุนกำไรโรงพยาบาลโต 5-7%

บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ แนะลงทุนหุ้น BCH ให้ราคาเป้าหมาย 21 บาท CHG เป้า 3 บาท และ RJH เป้า 33 โดยเลือก BCH เป็นหุ้นเด่นของกลุ่ม

ที่มา: Posttoday.com : การเงิน-หุ้น

วันที่ January 15, 2020, 12:44

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *