ThaiStockNews

ใครถือหุ้น”กัลฟ์”ตั้งแต่ราคาไอพีโอ วันนี้รวย 333.33 %

ใครถือหุ้น”กัลฟ์”ตั้งแต่ราคาไอพีโอ วันนี้รวย 333.33 %

บล.บัวหลวง ยืนเป้า 200 บาท บล.กสิกรไทย ปรับราคาเป้าหมายจาก 173 เป็น 175 บาท รอเฉลยมีข่าวอะไรหนุนหุ้นสูงเสียดฟ้า!

ที่มา: Posttoday.com : การเงิน-หุ้น

วันที่ January 14, 2020, 20:44

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *