ThaiStockNews

จับตาประเด็นขัดแย้งสหรัฐ-อิหร่าน ดันเงินเฟ้อเพิ่ม บาทอ่อนค่า

จับตาประเด็นขัดแย้งสหรัฐ-อิหร่าน ดันเงินเฟ้อเพิ่ม บาทอ่อนค่า

บลจ.บัวหลวง คาดเศรษฐกิจไทยปี 63 โต 2.8 % เงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบ 29-31 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ

ที่มา: Posttoday.com : การเงิน-หุ้น

วันที่ January 11, 2020, 15:24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *