ThaiStockNews

ก.ล.ต.ลงโทษ 10 ปี อดีตรักษาการผู้จัดการสาขาแบงก์กรุงศรีอยุธยา

ก.ล.ต.ลงโทษ 10 ปี อดีตรักษาการผู้จัดการสาขาแบงก์กรุงศรีอยุธยา

พบทุจริตยักยอกเงินเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของลูกค้าและสร้างหลักฐานเท็จทำลูกค้าเสียหาย 10.44 ล้านบาท 

ที่มา: Posttoday.com : การเงิน-หุ้น

วันที่ January 3, 2020, 18:20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *