ThaiStockNews

4 ปัจจัยเสี่ยงสำคัญฉุดเศรษฐกิจ-ตลาดหุ้นปี 63

4 ปัจจัยเสี่ยงสำคัญฉุดเศรษฐกิจ-ตลาดหุ้นปี 63

บล.ดีบีเอสฯ คาดบรรยากาศการลงทุนช่วงอภิปรายไม่ไว้วางใจอาจจะสั่นคลอนไปบ้าง แต่เชื่อไม่กระทบรุนแรง สำหรับระยะยาวให้นัำหนักการเมืองมากขึ้น

ที่มา: Posttoday.com : การเงิน-หุ้น

วันที่ January 2, 2020, 12:37

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *