ThaiStockNews

ก.ล.ต. เผยผู้บริหาร ซิโน-ไทย ยังไม่เข้าข่ายขาดความน่าไว้วางใจ

ก.ล.ต. เผยผู้บริหาร ซิโน-ไทย ยังไม่เข้าข่ายขาดความน่าไว้วางใจ

“ภาคภูมิ ศรีชำนิ” บิ๊ก STEC ยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง สนับสนุนสินบนโรงไฟฟ้าขนอม

ที่มา: Posttoday.com : การเงิน-หุ้น

วันที่ November 14, 2019, 16:44

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *