ThaiStockNews

ธนชาต ออกหนังสือค้ำประกันบนบล็อกเชนให้กลุ่ม “ไทยออยล์ – ปตท.”

ธนชาต ออกหนังสือค้ำประกันบนบล็อกเชนให้กลุ่ม “ไทยออยล์ – ปตท.”

ธนชาต ขยายบริการออกหนังสือค้ำประกันบนบล็อกเชนไม่หยุด ล่าสุดออกให้ กลุ่ม “ไทยออยล์ – ปตท.”

ที่มา: Posttoday.com : การเงิน-หุ้น

วันที่ November 11, 2019, 11:44

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *