ThaiStockNews

นักลงทุนสถาบัน-รายใหญ่ หนีดอกเบี้ยต่ำ

นักลงทุนสถาบัน-รายใหญ่ หนีดอกเบี้ยต่ำ

แห่จองหุ้นกู้ GPSC พุ่งแสนล้าน สูงถึง 3.6 เท่าของมูลค่าเสนอขาย 3.5 หมื่นล้าน อายุ 3 ปี ดอกเบี้ย 1.97 % ต่อปี อายุ 15 ปี ดอกเบี้ย 3.25 % ต่อปี

ที่มา: Posttoday.com : การเงิน-หุ้น

วันที่ November 8, 2019, 16:41

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *