ThaiStockNews

ทหารไทยเร่งผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นใหม่ภายใน15วัน

ทหารไทยเร่งผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นใหม่ภายใน15วัน

“ปิติ ตัณฑเกษม” ซีอีโอ ทีเอ็มบี ลงสาขาในฐานะผู้ถือหุ้น แสดงความพร้อมใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TMB วันนี้

ที่มา: Posttoday.com : การเงิน-หุ้น

วันที่ November 8, 2019, 14:44

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *