ThaiStockNews

บี.กริม ลุ้นคว้าโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ลอยน้ำ เขื่อนสิรินธร จ.อุบลฯ

บี.กริม ลุ้นคว้าโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ลอยน้ำ เขื่อนสิรินธร จ.อุบลฯ

กำลังผลิต 45 เมกะวัตต์ ของกฟผ. ก่อสร้างบนพื้นที่ผิวน้ำเนื้อที่กว่า 450 ไร่

ที่มา: Posttoday.com : การเงิน-หุ้น

วันที่ November 8, 2019, 13:44

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *