ThaiStockNews

“ธนาคารธนชาต”กำไรไตรมาส3นิวไฮ4,054ล้านบาท

“ธนาคารธนชาต”กำไรไตรมาส3นิวไฮ4,054ล้านบาท

ธนาคารธนชาต กำไรนิวไฮเปิดแบรนด์ใหม่ “ธนชาตDRIVE” พร้อมบริการลูกค้าทุกมิติ กำไร 4,054 ล้านบาท เติบโตขึ้นจากไตรมาสก่อน 12.86%

ที่มา: Posttoday.com : การเงิน-หุ้น

วันที่ October 18, 2019, 18:56

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *