ThaiStockNews

แบงก์ไทยพาณิชย์ลุ้นมาตรการกระตุ้นดันจีดีพีเกิน3%

แบงก์ไทยพาณิชย์ลุ้นมาตรการกระตุ้นดันจีดีพีเกิน3%

ธนาคารไทยพาณิชย์ จับตามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังผ่านมติ ครม. ในวันที่ 20 ส.ค. นี้ ดันเศรษฐกิจไทยโตเกิน 3%

ที่มา: Posttoday.com : การเงิน-หุ้น

วันที่ August 19, 2019, 19:44

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *