ThaiStockNews

รมว.คลังเร่งบริษัทset50ลงทุนใหม่ช่วยเงินบาทอ่อน

รมว.คลังเร่งบริษัทset50ลงทุนใหม่ช่วยเงินบาทอ่อน

“อุตตม” กระตุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เร่งลงทุนใหม่ ฉุดให้ค่าเงินบาทอ่อน สร้างสมดุลและปฏิรูปเศรษฐกิจไทย

ที่มา: Posttoday.com : การเงิน-หุ้น

วันที่ August 14, 2019, 16:44

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *