ThaiStockNews

บลจ.ทหารไทย จับมือโกลด์แมน แซคส์ ออกกองทุนหุ้นโลก

บลจ.ทหารไทย จับมือโกลด์แมน แซคส์ ออกกองทุนหุ้นโลก

นายสมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ บลจ.ทหารไทย (TMBAM Eastspring) เปิดเผยว่า บริษัทร่วมกับ โกลด์แมน แซคส์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนระดับโลก ออกกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Core Equity ลงทุนในหุ้นที่มีศักยภาพดีทั่วโลก ด้วยกระบวนการคัดเลือกที่ทันสมัยเปี่ยมประสิทธิภาพ รวมถึงการนำข้อมูลจากบิ๊กดาต้า และ เทคโนโลยี Machine Learning มาประยุกต์ใช้ในการเฟ้นหาหุ้นในประเทศพัฒนาแล้ว เสนอขายครั้งแรกวันที่ 11-19 กรกฎาคมนี้

ที่มา: Posttoday.com : การเงิน

วันที่ July 10, 2019, 13:44

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *