ThaiStockNews

บลจ.ทหารไทย จับมือโกลด์แมน แซคส์ ออกกองทุนหุ้นโลก

  •   
  •   
  •  
  •  

บลจ.ทหารไทย จับมือโกลด์แมน แซคส์ ออกกองทุนหุ้นโลก

นายสมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ บลจ.ทหารไทย (TMBAM Eastspring) เปิดเผยว่า บริษัทร่วมกับ โกลด์แมน แซคส์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนระดับโลก ออกกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Core Equity ลงทุนในหุ้นที่มีศักยภาพดีทั่วโลก ด้วยกระบวนการคัดเลือกที่ทันสมัยเปี่ยมประสิทธิภาพ รวมถึงการนำข้อมูลจากบิ๊กดาต้า และ เทคโนโลยี Machine Learning มาประยุกต์ใช้ในการเฟ้นหาหุ้นในประเทศพัฒนาแล้ว เสนอขายครั้งแรกวันที่ 11-19 กรกฎาคมนี้

ที่มา: Posttoday.com : การเงิน

วันที่ July 10, 2019, 13:44

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *