ThaiStockNews

“ AGE ” ลุย โลจิสติกส์ ขนส่งทางน้ำ ทางบก ท่าเรือ คลังสินค้า

  •   
  •   
  •  
  •  

“ AGE ” ลุย โลจิสติกส์ ขนส่งทางน้ำ ทางบก ท่าเรือ คลังสินค้า

นายพนม ควรสถาพร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี (AGE) ผู้นำเข้าและจำหน่ายถ่านหินบิทูมินัส (ถ่านหินสะอาด) เปิดเผยว่า บริษัทฯ วางกลยุทธ์ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อต่อยอดการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะแผนการขยายการลงทุน ในธุรกิจโลจิสติกส์ ด้านขนส่งทางน้ำและทางบก

ที่มา: Posttoday.com : การเงิน

วันที่ July 10, 2019, 11:44

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *