ThaiStockNews

“TQM” ปิดดีลใหญ่ซื้อบริษัทนายหน้าประกันหนุนรายได้โต

“TQM” ปิดดีลใหญ่ซื้อบริษัทนายหน้าประกันหนุนรายได้โต

“TQM” เข้าซื้อกิจการ ที เจ เอ็น บริษัทนายหน้าประกันภัยกลุ่มดีลเลอร์รถยนต์และกลุ่มผู้นำเข้ารถยนต์รายใหญ่

ที่มา: Posttoday.com : การเงิน

วันที่ July 9, 2019, 15:44

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *