ThaiStockNews

ธนาคารโลกลดเศรษฐกิจไทยโต3.5%มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น

ธนาคารโลกลดเศรษฐกิจไทยโต3.5%มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น

ธนาคารโลกคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะชะลอการเติบโตลงจาก 4.1% เมื่อปี 2561 มาอยู่ที่ 3.5% ในปี 2562

ที่มา: Posttoday.com : การเงิน

วันที่ July 8, 2019, 14:44

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *