ThaiStockNews

“เงินติดล้อ”ตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อใหม่ปีนี้ 3.5 หมื่นล้านบาท โต 6 %

  •   
  •   
  •  
  •  

“เงินติดล้อ”ตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อใหม่ปีนี้ 3.5 หมื่นล้านบาท โต 6 %

นายปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เงินติดล้อ เปิดเผยว่า บริษัทตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อปีนี้โต 6 % คิดเป็นยอดสินเชื่อใหม่ 3.5 หมื่นล้านบาท ในขณะที่ยอดสินเชื่อคงค้าง ณ สิ้นไตรมาส 1/62 อยู่ที่ 4.2 หมื่นล้านบาท และ สิ้นปีนี้คาดว่าจะอยู่ที่  4.6 หมื่นล้านบาท จากสิ้นปี 2561 อยู่ที่ 3.97 หมื่นล้านบาทสำหรับธุรกิจโบรกเกอร์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย ที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันรถยนต์ ประกันอุบัติเหตุ และ ประกันโรคมะเร็งนั้น ปีนี้ตั้งเป้าเติบโต 25-30 % หรือ คิดเป็นเบี้ยประกัน 2,400-2,700 ล้านบาท จากปีก่อน 1,700 ล้านบาท โดยมูลค่าตลาดประกันรถอยู่ที่ 1.2 แสนล้านบาท

ที่มา: Posttoday.com : การเงิน

วันที่ May 17, 2019, 14:44

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *