ThaiStockNews

บาทเปิด 31.53 บาทต่อดอลลาร์ แข็งค่า

  •   
  •   
  •  
  •  

บาทเปิด 31.53 บาทต่อดอลลาร์ แข็งค่า

เงินบาทเปิดตลาด 31.53 บาทต่อดอลลาร์ แข็งค่า หลังดอลล์อ่อนจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ซบเซา-คลายกังวลสงครามการค้า

ที่มา: Posttoday.com : การเงิน

วันที่ May 16, 2019, 09:44

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *