ThaiStockNews

บลจ.กสิกรไทย แนะเกาะติดค่าเงินเอเชีย

บลจ.กสิกรไทย แนะเกาะติดค่าเงินเอเชีย

ระยะสั้นค่าเงินภูมิภาคผันผวน ออกเทอมฟันด์ฝากเงินต่างประเทศล็อกผลตอบแทน กระจายความเสี่ยง ผลตอบแทนสูงสุด 2.00% ต่อปี

ที่มา: Posttoday.com : การเงิน

วันที่ April 17, 2019, 12:41

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *