ThaiStockNews

เคล็ดลับปรับองค์กรเพื่อรองรับ Accelerating Technologies

  •   
  •   
  •  
  •  

เคล็ดลับปรับองค์กรเพื่อรองรับ Accelerating Technologies

ไม่จำเป็นต้องใหญ่โต ผู้นำองค์กรต้องรับรู้สภาวะโลกปัจจุบัน 2 ใน 4 กุญแจสำคัญการทำธุรกิจให้สามารถปรับตัวและแข่งขันได้ในยุคดิจิทัล จากคำแนะนำของนักคิด นักกลยุทธ์ชื่อก้องโลก

ที่มา: Posttoday.com : การเงิน

วันที่ April 16, 2019, 14:41

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *