ThaiStockNews

คลังยันเดินหน้าควบรวมทหารไทย-ธนชาต การันตีไม่มีล้ม

  •   
  •   
  •  
  •  

คลังยันเดินหน้าควบรวมทหารไทย-ธนชาต การันตีไม่มีล้ม

คลังยันควบธนาคารทหารไทยกับธนาคารธนชาตไม่ล้ม แม้ว่าจะดำเนินการไม่เสร็จภายในรัฐบาลชุดนี้

ที่มา: Posttoday.com : การเงิน

วันที่ March 17, 2019, 07:47

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *