ThaiStockNews

บาทเปิด 31.76 บาทต่อดอลลาร์ อ่อนค่า

  •   
  •   
  •  
  •  

บาทเปิด 31.76 บาทต่อดอลลาร์ อ่อนค่า

เงินบาทเปิดตลาด 31.76 บาทต่อดอลลาร์ อ่อนค่าตามภูมิภาคหลังมีแรงซื้อดอลล์-เงินไหลออก จากความกังวล เบร็กซิต และการเจรจาการค้ายังไม่คืบ

ที่มา: Posttoday.com : การเงิน

วันที่ March 15, 2019, 09:44

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *