ThaiStockNews

กระทุ้งธปท.ดูแลบาท ‘อภิศักดิ์’ห่วงเงินแข็งเกินคู่แข่ง

  •   
  •   
  •  
  •  

กระทุ้งธปท.ดูแลบาท ‘อภิศักดิ์’ห่วงเงินแข็งเกินคู่แข่ง

เงินบาทแข็งค่าไม่หยุด รมว.คลัง กระทุ้ง ธปท.ดูแลไม่ให้ แข็งค่ากว่าคู่แข่ง หวั่นเสียเปรียบส่งออก

ที่มา: Posttoday.com : การเงิน

วันที่ January 31, 2019, 07:40

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *