ThaiStockNews

10 เทรนด์อี-คอมเมิร์ซ รู้เร็ว…ขายเร็ว…รวยเร็ว

  •   
  •   
  •  
  •  

10 เทรนด์อี-คอมเมิร์ซ รู้เร็ว…ขายเร็ว…รวยเร็ว

ทำงานประจำก็เบื๊อ…เบื่อ คิดอยากจะออกไปทำธุรกิจส่วนตัว ก็กลัวขายสู้คนอื่นไม่ได้ เพราะมองไปทางไหนก็มีแต่คนขายของแล้วทำอย่างไรถึงจะเข้าหาคนซื้อได้ไม่ว่าอยู่ที่ไหนในโลก

ที่มา: Posttoday.com : การเงิน

วันที่ January 30, 2019, 12:44

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *