ThaiStockNews

Options Trading กับ Stop-Loss

  •   
  •   
  •  
  •  

Options Trading กับ Stop-Loss

คนพูด-เยอะ คนพูดแล้วทำ-น้อย ความมีวินัยและตั้งใจจริงเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการทำสิ่งใดก็ตามให้สำเร็จบรรลุเป้าประสงค์ ใครก็สามารถพูดได้ว่า อีก 1 ปีจะต้องเทรดเก่งขึ้น จะพัฒนาตนเองจนเป็นออปชั่นเทรดเดอร์ที่ดี แต่มีน้อยรายที่เมื่อเวลาผ่านไปแล้วสามารถเปลี่ยนตัวเองจนทำในสิ่งที่เคยพูดไว้ได้สำเร็จ คนชอบแต่พูด เพราะการพูดนั้นให้ผลตอบแทนในระยะสั้น ทันทีทันใด โดยเฉพาะถ้าเป็นการพูดในแง่บวกที่ทำให้ผู้ฟังรู้สึกดี ก็จะยิ่งพูดเยอะ ในอดีตที่ผ่านมา การพูดลอยๆ เพื่อให้ได้ประโยชน์ทำได้ง่ายมาก จึงทำให้คนพูดเก่ง มาก และขาดความจำเป็นด้านการปฏิบัติ เนื่องจากการปฏิบัตินั้นเป็นเรื่องยากลำบากกว่าการพูดมาก การพัฒนาตนเองให้เป็นเทรดเดอร์ที่ดีต้องใช้มากกว่าคำว่า “จะ” ควรเน้นเรื่องชั่วโมงการเทรดอย่างมีประสิทธิผล เป็นการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในระยะยาว

การจะเทรดได้ดี ต้องมีกลยุทธ์ที่ชัดเจน มีคนมากมายถกเถียงถึงความจำเป็นในการทดสอบกลยุทธ์ด้วยข้อมูลในอดีตที่เรียกกันว่า Back-Testingไอเดียเรื่องการทดสอบกลยุทธ์ด้วยข้อมูลจริงในอดีตเป็นสิ่งดี แต่พอปฏิบัติจริงปัญหาเกิด สาเหตุมาจากการออกแบบวิธีทดสอบ เนื่องจากข้อจำกัดที่มีอยู่อย่างมากมายทั้งด้านเทคโนโลยีและด้านข้อมูล ทำให้บ่อยครั้งเจ้าของกลยุทธ์ต้องลดความเข้มข้มหรือซับซ้อนของกลยุทธ์ลงเพื่อให้ทดสอบได้จริง และแน่นอนว่าการกระทำดังกล่าวเกิดผลกระทบกับผลการทำงานของกลยุทธ์ จึงเป็นที่มาว่า บางคนที่เทรดเองด้วยกลยุทธ์ส่วนตัวสามารถทำกำไรได้ดีมาก แต่พอนำกลยุทธ์มา “ปรับ” เพื่อให้สามารถทำการทดสอบกับข้อมูลได้จริงหวังจะเป็นการพิสูจน์เชิงวิทยาศาสตร์ กลายเป็นปัญหาว่ากลยุทธ์ขาดความยืดหยุ่น และผลลัพธ์ก็ออกมาน่าผิดหวัง ขัดกับความรู้สึกของเจ้าของที่ใช้กลยุทธ์ดังกล่าวมาโดยตลอด

เช่นเดียวกับการแนะนำเทรดเดอร์ว่า การเทรดทุกครั้งควรใช้ Stop-Loss ก็จะเกิดความแคลงใจมาตลอดว่า แม้พยายามใช้หรือทำการกำหนด Stop-Loss ทุกครั้งที่เข้า Position แต่ก็จะถูก Stop-out บ่อยครั้งมาก ทำให้หมดศรัทธาในการใช้ Stop-Loss บางคนถึงขั้นกล่าวว่า ถ้าใส่ Stop-Loss จะทำให้ขาดโอกาสในการทำกำไรโดยสิ้นเชิง สิ่งที่ทำให้เทรดเดอร์หรือนักลงทุนระยะสั้นคิดเช่นนั้น อาจเป็นเพราะในโลกของความเป็นจริง มีการใช้ศาสตร์อย่างสถิติ คณิตศาสตร์ และไอที เข้ามาสร้าง Stop-Hunting Algos เป็นชุดคำสั่งที่พยายามหาจุด Stop-Loss ของนักลงทุนส่วนมาก และมีการทำธุรกรรมเพื่อหวังให้ราคาสินทรัพย์ต่างๆ วิ่งเข้าหาจุด Stop-Loss ของมวลชน ทำให้คนเหล่านั้นหลุดออกจาก Position ของตัวเอง สร้างโอกาสให้ผู้ใช้Algos ดังกล่าวเข้าไปชิงสถานะมาได้ในราคาที่ถูกกว่า เรื่องเหล่านี้มีอยู่จริง ประเด็นคือผู้ที่ทำหน้าที่ให้ตลาดมีความยุติธรรมและโปร่งใส ทำหน้าที่ตนเองได้ดีเพียงใด ก็หวังกว่าAlgos เหล่านี้ไม่มีอยู่ในตลาดไทย

ถ้าสมมุติไว้ก่อนว่า ตลาดไทยไม่มีAlgos ที่กล่าวถึง ปัญหาน่าจะอยู่ที่ผู้ใช้ Stop-Loss เองที่อาจเผลอลืมไปว่า การตั้ง Stop-Loss ต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายๆ อย่าง เช่น ความผันผวน, สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต, ปัจจัยพื้นฐาน, และอารมณ์ตลาด เป็นต้น อีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้ปัจจัยที่กล่าวถึงข้างต้นถ้าต้องการใช้ Stop-Loss ในการเทรดออปชั่นหรืออนุพันธ์คือ การกำหนดระดับของ Stop-Loss ให้ดูที่ตัวสินค้าอ้างอิง หลายคนเทรด Futures หรือ ออปชั่นเลือกใช้ระดับราคาของตราสารอนุพันธ์เหล่านั้นมากำหนด Stop-Loss อย่าลืมว่าถ้าขาดสินค้าอ้างอิง อนุพันธ์โดยตัวเองนั้นไม่มีค่าใดๆ ราคาของอนุพันธ์แปรผันได้จากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยมากมาย ยิ่งกว่านี้ราคาอนุพันธ์เปลี่ยนแปลงได้ทั้งๆ ที่ราคาสินค้าอ้างอิงคงเดิม หลายคนถูก Stop-outจากอนุพันธ์เร็วเกินควรเพียงเพราะตั้ง Stop-Loss ที่อ้างอิงจากราคาของตัวอนุพันธ์เอง แม้จะเป็นเพียงเกร็ดเล็กๆ น้อยๆ แต่กลับกลายเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะวันนี้ คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้ตัวว่ากลยุทธ์เทรดของตนที่ใช้อยู่ดีจริงแค่ไหน สิ่งที่จำเป็นคือต้องอยู่ในตลาดให้ได้นานที่สุดเพื่อพิสูจน์ และก็เป็นเรื่อง Stop-Loss ที่เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารความเสี่ยงที่มีวัตถุประสงค์หลักคือการอยู่รอด เพียงเพื่อให้เราอยู่กับตลาดได้นานจริง และสะสมประสบการณ์พอสำหรับการเป็นเทรดเดอร์ที่ดีครับ

 

The post Options Trading กับ Stop-Loss appeared first on Thunhoon.

ที่มา: Thunhoon

วันที่ June 14, 2019, 07:44

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *