ThaiStockNews

CPF รับรางวัลยอดเยี่ยม “องค์กรธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน” ปี 2564

  •   
  •   
  •  
  •  

CPF รับรางวัลยอดเยี่ยม “องค์กรธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน” ปี 2564

“ซีพีเอฟ” รับรางวัลยอดเยี่ยม “องค์กรธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน” ประจำปี 2564 โดย อบก. สะท้อนความมุ่งมั่นลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อม

The post CPF รับรางวัลยอดเยี่ยม “องค์กรธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน” ปี 2564 appeared first on ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์.

ที่มา: ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์

วันที่ September 15, 2021, 18:52

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *