ThaiStockNews

“อลิอันซ์ อยุธยา” มอบเงิน-น้ำดื่ม “รพ.สนามบีดีเอ็มเอส”

  •   
  •   
  •  
  •  

“อลิอันซ์ อยุธยา” มอบเงิน-น้ำดื่ม “รพ.สนามบีดีเอ็มเอส”

“อลิอันซ์ อยุธยา” มอบเงิน 100,000 บาทพร้อมน้ำดื่มแบบไร้ฉลาก 7,200 ขวด ให้กับโรงพยาบาลสนามบีดีเอ็มเอส

The post “อลิอันซ์ อยุธยา” มอบเงิน-น้ำดื่ม “รพ.สนามบีดีเอ็มเอส” appeared first on ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์.

ที่มา: ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์

วันที่ September 13, 2021, 13:53

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *