ThaiStockNews

“ราชกิจจาฯ” ประกาศให้ “ผ้าอนามัยชนิดสอด” เป็นเครื่องสำอาง

  •   
  •   
  •  
  •  

“ราชกิจจาฯ” ประกาศให้ “ผ้าอนามัยชนิดสอด” เป็นเครื่องสำอาง

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศให้ผ้าอนามัยชนิดสอดเป็นเครื่องสำอาง เนื่องจากมีความจำเป็นต้องควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน

The post “ราชกิจจาฯ” ประกาศให้ “ผ้าอนามัยชนิดสอด” เป็นเครื่องสำอาง appeared first on ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์.

ที่มา: ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์

วันที่ July 22, 2021, 19:57

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *