ThaiStockNews

BBL แจ้งเลื่อน “ปิดปรับปรุงระบบ” ชั่วคราว รองรับใช้งานช่วงล็อกดาวน์

  •   
  •   
  •  
  •  

BBL แจ้งเลื่อน “ปิดปรับปรุงระบบ” ชั่วคราว รองรับใช้งานช่วงล็อกดาวน์

BBL แจ้งเลื่อน “ปิดปรับปรุงระบบ” ชั่วคราว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ และให้สอดคล้องกับมาตรการช่วงล็อกดาวน์ ตามแนวทางควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

The post BBL แจ้งเลื่อน “ปิดปรับปรุงระบบ” ชั่วคราว รองรับใช้งานช่วงล็อกดาวน์ appeared first on ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์.

ที่มา: ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์

วันที่ July 22, 2021, 19:06

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *