ThaiStockNews

BCPG เล็งออกหุ้นกู้ “กรีนบอนด์” ไตรมาส 3 ชูเรตติ้ง A-

  •   
  •   
  •  
  •  

BCPG เล็งออกหุ้นกู้ “กรีนบอนด์” ไตรมาส 3 ชูเรตติ้ง A-

BCPG เตรียมออกหุ้นกู้ “กรีนบอนด์” ช่วงไตรมาส 3 เพื่อชำระเงินกู้เกี่ยวข้องกับการลงทุนในโครงการพลังงานหมุนเวียนของบริษัทฯ ส่งผลให้โครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ มีความยืดหยุ่นและแข็งแกร่งมากขึ้น พร้อมรองรับโอกาสการเติบโตในอนาคต

The post BCPG เล็งออกหุ้นกู้ “กรีนบอนด์” ไตรมาส 3 ชูเรตติ้ง A- appeared first on ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์.

ที่มา: ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์

วันที่ July 22, 2021, 15:54

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *