ThaiStockNews

TFM ตั้ง “บล.บัวหลวง” นั่ง FA ยื่นไฟลิ่งขายไอพีโอ 109.30 ล้านหุ้น เล็งเทรด SET

  •   
  •   
  •  
  •  

TFM ตั้ง “บล.บัวหลวง” นั่ง FA ยื่นไฟลิ่งขายไอพีโอ 109.30 ล้านหุ้น เล็งเทรด SET

“ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์” หรือ TFM ตั้ง “บล.บัวหลวง” นั่งที่ปรึกษาทางการเงิน พร้อมยื่นไฟลิ่งเสนอขายไอพีโอ 109.30 ล้านหุ้น เล็งเทรด SET

The post TFM ตั้ง “บล.บัวหลวง” นั่ง FA ยื่นไฟลิ่งขายไอพีโอ 109.30 ล้านหุ้น เล็งเทรด SET appeared first on ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์.

ที่มา: ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์

วันที่ July 22, 2021, 13:53

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *