ThaiStockNews

TSR ควัก 66 ลบ. ซื้อที่ดินสร้างคลังสินค้า รองรับการเติบโตอนาคต

  •   
  •   
  •  
  •  

TSR ควัก 66 ลบ. ซื้อที่ดินสร้างคลังสินค้า รองรับการเติบโตอนาคต

บอร์ด TSR ไฟเขียวควักงบ 66 ลบ. ซื้อที่ดินย่านปากเกร็ด สร้างคลังสินค้า รองรับการขยายตัวสํานักงานใหญ่ในอนาคต

The post TSR ควัก 66 ลบ. ซื้อที่ดินสร้างคลังสินค้า รองรับการเติบโตอนาคต appeared first on ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์.

ที่มา: ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์

วันที่ July 21, 2021, 22:30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *