ThaiStockNews

SNNP ลุยขยายฐานผลิต-ออกสินค้าใหม่ ตั้งเป้ารายได้ปี 69 แตะ 8 พันลบ.

  •   
  •   
  •  
  •  

SNNP ลุยขยายฐานผลิต-ออกสินค้าใหม่ ตั้งเป้ารายได้ปี 69 แตะ 8 พันลบ.

SNNP ลุยขยายฐานผลิต-ออกสินค้าใหม่ จัดจำหน่ายครอบคลุมทั้งในและต่างประเทศ ตั้งเป้ารายได้ปี 69 แตะ 8 พันลบ.

The post SNNP ลุยขยายฐานผลิต-ออกสินค้าใหม่ ตั้งเป้ารายได้ปี 69 แตะ 8 พันลบ. appeared first on ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์.

ที่มา: ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์

วันที่ July 20, 2021, 12:20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *