ThaiStockNews

AOTรายได้Q1พุ่ง5.25% ดันกำไรทะลุ 6.37พันล.

  •   
  •   
  •  
  •  

AOTรายได้Q1พุ่ง5.25% ดันกำไรทะลุ 6.37พันล.

ทันหุ้น –AOT โชว์ผลงานไตรมาสแรกปี 2562 (สิ้นสุดธ.ค.61) มีกำไรสุทธิ 6,375.63 ล้านบาท เติบโต 2.51% จากปีก่อน และมีรายได้รวม 15,798.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.25% จากปีก่อน รับอานิสงส์จากจำนวนผู้โดยสารและเที่ยวบินจากทั้ง 6 สนามบิน เพิ่มขึ้น ด้านโบรกส่องธุรกิจแข็งแกร่ง แนวโน้มระยะยาวเป็นบวก จากการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวจีนในปี 2562 เคาะเป้าซื้อ82.12 บาท

นายสมบูรณ์ น้อยน้ำคำ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานบัญชีและการเงิน) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT เปิดเผยว่า ผลประกอบการงวดไตรมาส 1/2562 (ต.ค.-ธ.ค.61) มีกำไรสุทธิ 6,375.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.51% จากปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 6,219.53 ล้านบาท โดยมีรายได้รวม 15,798.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.25% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้ 15,009.42 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากการขายหรือให้บริการที่ 15,396.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.37% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ 14,612.45 ล้านบาท

รายได้เกี่ยวกับกิจการการบิน 8,525.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.37% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ 8,247.07 ล้านบาท และรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบิน 6,871.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.94% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ 6,365.38 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนเที่ยวบินและจำนวนผู้โดยสาร

โดยในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2562 ปริมาณการจารจรทางอากาศของท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง มีจำนวนเที่ยวบินรวม 226,901 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 5.88% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็นเที่ยวระหว่างประเทศ 120,224 เที่ยวบิน และเที่ยวบินในประเทศ 106,677 เที่ยวบิน ส่วนจำนวนผู้โดยสารรวมมีทั้งหมด 35.59 ล้านคน เพิ่มขึ้น 2.75% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ 20.42 ล้านคน และผู้โดยสารภายในประเทศ 15.17 ล้านบาท โดยการเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากเที่ยวบินและผู้โดยสารระหว่างประเทศ

*ท่องเที่ยวฟื้นหนุนโต

สำหรับภาพรวมอุตสาหกรรมการบินของประเทศระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561 เติบโตเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากภาพรวมการท่องเที่ยวดีขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการส่งเสริมการท่องเที่ยวของภาครัฐ จึงทำให้ปริมาณนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากประเทศอินเดีย และประเทศกลุ่มยุโรป ซึ่งช่วยชดเชยยอดนักท่องเที่ยวจีนที่ลดลงในระยะสั้นได้

อย่างไรก็ตาม นักท่องเที่ยวจีนยังคงเป็นสัญชาติหลักที่เดินทางเข้าออกประเทศไทย และด้วยมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียม Visa on Arrival ที่ให้กับนักท่องเที่ยว คาดว่าจะทำให้นักท่องเที่ยวจีนกลับมาสู่ภาวะปกติได้ ประกอบกับการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของสายการบินต้นทุนต่ำ ทำให้เกิดการแข่งขันด้านราคา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เดินทางทางอากาศ จากราคาบัตรโดยสารเครื่องบินที่ถูกลง รวมถึงการให้บริการเส้นทางการบินที่มีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมดารบินและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

*แนวโน้มระยะยาวเป็นบวก

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ระบุว่า มองว่าธุรกิจของ AOT มีแนวโน้มแข็งแกร่ง จากการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของนักท่องเที่ยวจีน และอุปสงค์ที่แข็งแกร่งจากผู้โดยสารในปี 2562 นอกจากนี้ ยังเชื่อว่าบริษัทยังมีโอกาสที่จะปรับเพิ่ม PSC ของทั้งผู้โดยสารระหว่างประเทศและในประเทศขึ้นได้อีก โดยในปัจจุบัน PSC ของสนามบิน Changi ของสิงคโปร์อยู่ที่ 845 บาท (SGD 34) ซึ่งยังสูงกว่าของ AOT อยู่ 20% ขณะที่ยังคงคำแนะนำ “ซื้อ” AOT และให้ราคาเป้าหมายที่ 82.12 บาท (DCF: WACC ที่ 6.97%; Terminal Growth ที่ 4%)

 

The post AOTรายได้Q1พุ่ง5.25% ดันกำไรทะลุ 6.37พันล. appeared first on Thunhoon.

ที่มา: Thunhoon

วันที่ February 14, 2019, 07:44

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *