ThaiStockNews

“บลจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์” ออกกองทุน LHSEMICON-Feeder Fund ลุยขาย 22-28 มิ.ย.

  •   
  •   
  •  
  •  

“บลจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์” ออกกองทุน LHSEMICON-Feeder Fund ลุยขาย 22-28 มิ.ย.

บลจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ ออกกองทุน LHSEMICON-Feeder Fund ขายครั้งแรก 22-28 มิ.ย. เริ่มต้น 1 พันบาท มีจำนวน 3 Class โดยให้เลือกลงทุนตามความต้องการของผู้ลงทุน

The post “บลจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์” ออกกองทุน LHSEMICON-Feeder Fund ลุยขาย 22-28 มิ.ย. appeared first on ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์.

ที่มา: ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์

วันที่ June 22, 2021, 13:52

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *