ThaiStockNews

เช็คด่วน! โรงพยาบาลเลื่อนฉีดวัคซีน “แอสตร้าเซนเนก้า” เข็ม 2 เร็วขึ้น

  •   
  •   
  •  
  •  

เช็คด่วน! โรงพยาบาลเลื่อนฉีดวัคซีน “แอสตร้าเซนเนก้า” เข็ม 2 เร็วขึ้น

เช็คด่วน! โรงพยาบาลเลื่อนฉีดวัคซีน “แอสตร้าเซนเนก้า” เข็มที่ 2 เร็วขึ้นจาก 16 สัปดาห์ ขึ้นมาเป็น 12 สัปดาห์

The post เช็คด่วน! โรงพยาบาลเลื่อนฉีดวัคซีน “แอสตร้าเซนเนก้า” เข็ม 2 เร็วขึ้น appeared first on ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์.

ที่มา: ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์

วันที่ June 21, 2021, 22:33

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *