ThaiStockNews

เปิด 4 หุ้น รับอานิสงส์ ‘ตรง-อ้อม’ ปลดล็อก 5 สถานที่กทม.

  •   
  •   
  •  
  •  

เปิด 4 หุ้น รับอานิสงส์ ‘ตรง-อ้อม’ ปลดล็อก 5 สถานที่กทม.

เปิดรายชื่อ 4 หุ้น คาดได้ประโยชน์ทางตรงและทางอ้อมจากมาตรการผ่อนคลายทั้ง 5 กิจกรรม ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย. 2564

The post เปิด 4 หุ้น รับอานิสงส์ ‘ตรง-อ้อม’ ปลดล็อก 5 สถานที่กทม. appeared first on ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์.

ที่มา: ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์

วันที่ June 20, 2021, 10:14

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *