ThaiStockNews

TTCL จ่อบุ๊กกำไรพิเศษ 104 ลบ. Q2! หลังขายเงินลงทุน GNE Tsuno ให้ “AC16 Godo Kaisha ”

  •   
  •   
  •  
  •  

TTCL จ่อบุ๊กกำไรพิเศษ 104 ลบ. Q2! หลังขายเงินลงทุน GNE Tsuno ให้ “AC16 Godo Kaisha ”

TTCL จ่อบุ๊กกำไรพิเศษ 104 ลบ. Q2! หลังขายเงินลงทุน GNE Tsuno ให้ “AC16 Godo Kaisha ” พร้อมสิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯทันที

The post TTCL จ่อบุ๊กกำไรพิเศษ 104 ลบ. Q2! หลังขายเงินลงทุน GNE Tsuno ให้ “AC16 Godo Kaisha ” appeared first on ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์.

ที่มา: ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์

วันที่ June 18, 2021, 01:06

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *