ThaiStockNews

PTT เพิ่มงบลงทุนปี 64 แตะ 6.75 หมื่นลบ. เน้นธุรกิจเทคโนโลยี-วิศวกรรม

  •   
  •   
  •  
  •  

PTT เพิ่มงบลงทุนปี 64 แตะ 6.75 หมื่นลบ. เน้นธุรกิจเทคโนโลยี-วิศวกรรม

PTT เพิ่มงบลงทุนปี 64 แตะ 6.75 หมื่นลบ. อัดฉีดธุรกิจรกิจเทคโนโลยี-วิศวกรรม พร้อมแต่งตั้งกรรมการใหม่

The post PTT เพิ่มงบลงทุนปี 64 แตะ 6.75 หมื่นลบ. เน้นธุรกิจเทคโนโลยี-วิศวกรรม appeared first on ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์.

ที่มา: ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์

วันที่ June 17, 2021, 20:59

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *