ThaiStockNews

PSTC บุ๊กฯ พิเศษหนุนกำไรไตรมาส 1 โต 922% ทะลุ 53 ลบ.

  •   
  •   
  •  
  •  

PSTC บุ๊กฯ พิเศษหนุนกำไรไตรมาส 1 โต 922% ทะลุ 53 ลบ.

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ PSTC ประกาศผลการดำเนินงานในไตรมาส 1/2564 มีกำไรสุทธิดังนี้

โดยผลประกอบการไตรมาสดังกล่าวปรับตัวขึ้น เนื่องจากบริษัทรายได้รวมสำหรับไตรมาสที่ 1 ปี2564 มีจำนวน 675.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 92.22 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.81 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของรายได้อื่นจำนวน 36.57 ล้านบาท เป็นผลมาจากในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 มีกำไรจากการขาย เงินลงทุน และทรัพย์สินของบริษัท

The post PSTC บุ๊กฯ พิเศษหนุนกำไรไตรมาส 1 โต 922% ทะลุ 53 ลบ. appeared first on ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์.

ที่มา: ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์

วันที่ May 13, 2021, 22:08

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *