ThaiStockNews

EGCO ค่าใช้จ่ายลด หนุนผลงานไตรมาส 1 พลิกกำไร 585 ลบ.

  •   
  •   
  •  
  •  

EGCO ค่าใช้จ่ายลด หนุนผลงานไตรมาส 1 พลิกกำไร 585 ลบ.

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1/64 มีกำไรสุทธิ ดังนี้

โดยในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ จำนวน 585 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 242 หรือ 998 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2563 โดยสาเหตุหลักเกิดจากการแข็งค่าของค่าเงินบาท ส่งผลให้บริษัทรับรู้ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นลดลง ซึ่งเกิดจากการแปลงมูลค่าหนี้สินระยะยาวสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐเป็นสกุลเงินบาท

ทั้งนี้ หากเมื่อเปรียบเทียบกำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 กับไตรมาสที่ 4 ปี 2563 พบว่าปรับตัวลดลงร้อยละ 68 หรือ 1,219 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักที่ต่างจากกำไรจากการดำเนินงานเกิดจากการอ่อนค่าของค่าเงินบาท ส่งผลให้บริษัทรับรู้ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นเพิ่มขึ้น ซึ่งเกิดจากการแปลงมูลค่าหนี้สินระยะยาว สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐเป็นสกุลเงินบาท

นอกจากนี้บริษัทมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

The post EGCO ค่าใช้จ่ายลด หนุนผลงานไตรมาส 1 พลิกกำไร 585 ลบ. appeared first on ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์.

ที่มา: ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์

วันที่ May 11, 2021, 20:11

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *