ThaiStockNews

JASIF ค่าใช้จ่ายกองทุนลด-บุ๊กฯพิเศษหนุน ประคองกำไร Q1 ที่ 1.78 พันลบ.

  •   
  •   
  •  
  •  

JASIF ค่าใช้จ่ายกองทุนลด-บุ๊กฯพิเศษหนุน ประคองกำไร Q1 ที่ 1.78 พันลบ.

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน หรือ JASIF รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1/64 (สิ้นสุด 31 มี.ค.64) มีกำไรสุทธิ ดังนี้

โดยผลการดำเนินงานไตรมาสดังกล่าว มีกำไรสุทธิลดลง เนื่องจากบริษัทฯ มีรายได้รวม 2,540.15 ล้านบาท ลดลง 0.21% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลง 0.06% จากไตรมาสก่อน

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวมสำหรับไตรมาส 1/64 เท่ากับ 362.76 ล้านบาท ลดลง 17.76% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

โดยเป็นค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน 28.21 ล้านบาท ลดลง 3.75% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลง 9.90% จากไตรมาสก่อน ซึ่งค่าใช้จ่ายที่ลดลงมาจากค่าบริหารดูแล และบำรุงรักษาทรัพย์สิน

อีกทั้ง ต้นทุนทางการเงินอยู่ที่ระดับ 200.54 ล้านบาท ลดลง 28.25% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ระดับ 2.46 ล้านบาท ลดลง 27.43% จากไตรมาสก่อน

นอกจากนี้ บริษัทฯมีกำไรจากการลงทุนสุทธิสำหรับไตรมาส 1/64 เท่ากับ 2,177.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.47% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

The post JASIF ค่าใช้จ่ายกองทุนลด-บุ๊กฯพิเศษหนุน ประคองกำไร Q1 ที่ 1.78 พันลบ. appeared first on ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์.

ที่มา: ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์

วันที่ May 10, 2021, 23:19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *