ThaiStockNews

ADVANCเงินทุนหนา ตุนโครงข่ายในมือ ครองผู้นำตลาด

ADVANCเงินทุนหนา ตุนโครงข่ายในมือ ครองผู้นำตลาด

ทันหุ้น – ADVANC  โชว์กระแสเงินสดในมือ  6.2หมื่นล้านบาท ยันเพียงพอต่อการทยอยชำระค่าใบอนุญาตคลื่น 700, 900 และ1800 MHz ไปจนถึงปี2572 มูลค่ารวม 8.3 หมื่นล้านบาทครองผู้นำในตลาด และเตรียมความพร้อมรองรับเทคโนโลยี 5G ในอนาคต จับตาโมเดลธุรกิจใหม่ “โบรกเกอร์ประกันภัยออนไลน์” เสริมรายได้หลักแข็งแกร่ง

นางสาวนัฐิยา พัวพงศกร หัวหน้าฝ่ายงานนักลงทุนสัมพันธ์และกำกับการดูแลการปฎิบัติงาน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC เปิดเผยว่าแนวโน้มผลงานในปี 2562 คาดว่ารายได้จากการให้บริการหลัก (รายได้จากธุรกิจโทรศัพท์และธุรกิจอินเตอร์เน็ตบ้าน) จะเติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 5 – 6% จากปีก่อนที่มี 1.33 แสนล้านบาท โดยมีฐานลูกค้ารวมอยู่ที่ 41.6 ล้านราย

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการหลัก อยู่ที่ 1.05 แสนล้านบาท เติบโต 5.2% เป็นไปตามคาดการณ์ของปี2562 ส่วนอัตรากำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย,ภาษี,ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย  (EBITDA Margin) อยู่ที่ 44.2% สอดคล้องกับประมาณการ และสูงกว่าปีก่อนที่มี EBITDA Margin ที่ 43.4% และยังคงนโยบายสำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า 70% ของกำไรสุทธิ

กระแสเงินสดแกร่ง

สำหรับภาระที่ต้องชำระใบอนุญาตคลื่นความถี่ 1800  MHz , 900 MHz และ 700 MHz ตั้งแต่ปี 2563 – 2572 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 83,000 ล้านบาทนั้น เบื้องต้นในปี 2563 บริษัทจะต้องชำระในอนุญาตคลื่นความถี่รวมจำนวน 26,600 ล้านบาท แบ่งเป็นออกเป็นคลื่นความถี่ 1800 MHz จำนวน 3,100 ล้านบาท, คลื่นความถี่ 900 MHz จำนวน 21,700 ล้านบาท และคลื่นความถี่ 700 MHz จำนวน 1,800 ล้านบาท

ส่วนในปี 2564 จะต้องชำระใบอนุญาตคลื่นความถี่รวมจำนวน 12,500 ล้านบาท แบ่งเป็นออกเป็นคลื่นความถี่ 1800 MHz จำนวน 3,100 ล้านบาท, คลื่นความถี่ 900 MHz จำนวน 7,600 ล้านบาท และคลื่นความถี่ 700 MHz จำนวน 1,800 ล้านบาท เป็นต้น ขณะที่ในช่วงปี 2565 – 68 นั้น จะมีการแบ่งชำระใบอนุญาตอยู่ที่ 9,400 ล้านบาทต่อปี ซึ่งเป็นออกเป็นคลื่นความถี่ 900 MHz จำนวน 7,600 ล้านบาทต่อปี และคลื่นความถี่ 700 MHz จำนวน 1,800 ล้านบาทต่อปี และปี 2569 – 72 บริษัทต้องชำระค่าคลื่นความถี่ 700 MHz จำนวน 1,800 ล้านบาทต่อปี เป็นต้น และเตรียมความพร้อมรองรับเทคโนโลยี 5G ในอนาคต

จับตาธุรกิจประกัน

ด้านแหล่งเงินทุนที่จะนำมาใช้สำหรับชำระค่าใบอนุญาตดังกล่าวนั้น หลักๆ จะมาจากกระแสเงินสดที่ได้จากการดำเนินงาน โดยในช่วง 9 เดือนแรกปี 2562 บริษัทมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานอยู่ที่ 62,036 ล้านบาท ซึ่งจำนวนเงินดังกล่าวอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับเงินที่จะต้องชำระค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่ทั้งหมดจำนวน 83,000 ล้านบาทแล้ว จึงมองว่ากระกระแสเงินสดที่จากการดำเนินงานไม่ถึง 2 ปี จะครอบคลุมค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่ทั้งหมดแล้ว

พร้อมกันนี้ บริษัทยังคงมีความสนใจในการให้บริการไปยังด้านอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น เพื่อตบโจทย์ไลฟ์สไตย์ของผู้บริโภคที่มีความหลากหลายมากขึ้น โดยก่อนหน้านี้บริษัทได้เริ่มเปิดให้บริการ “AIS Insurance Service” “โบรกเกอร์ประกันภัยออนไลน์” ซึ่งอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าทั้งระบบเติมเงินและระบบรายเดือน ที่มีตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ ประกันภัยการเดินทางในประเทศ ประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น โดยคัดผลิตภัณฑ์ประกันภัยจากบริษัทประกันภัยชั้นนำอาทิ แอกซ่า, ซิกน่า, ชับบ์สามัคคี, เมืองไทยประกันภัย, MSIG และพันธมิตรอื่นๆ

อย่างไรก็ตามบริษัทอยู่ระหว่างการจัดเตรียมแผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณรองรับการลงทุนในปี 2563 ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัท (บอร์ด) ได้ในช่วงปลายปี 2562 นี้ และคาดว่าจะได้รับการอนุมัติจากบอร์ดไม่เกินต้นปี 2563 คาดว่าจะมีการประกาศแผนการดำเนินงานอีกครั้งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563

The post ADVANCเงินทุนหนา ตุนโครงข่ายในมือ ครองผู้นำตลาด appeared first on Thunhoon.

ที่มา: Thunhoon

วันที่ November 11, 2019, 08:44

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *