ThaiStockNews

คนใช้รถเฮ! ปตท.-บางจากฯ ลดราคาน้ำมันทุกชนิด 30 สต. เว้น E85 ลด 15 สต. พรุ่งนี้

คนใช้รถเฮ! ปตท.-บางจากฯ ลดราคาน้ำมันทุกชนิด 30 สต. เว้น E85 ลด 15 สต. พรุ่งนี้

บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ในกลุ่ม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT และบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิด ลิตรละ 30 สตางค์ ยกเว้น E85 ปรับลด 15 สตางค์/ลิตร โดยมีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. วันพรุ่งนี้ (1 ส.ค.)

ทั้งนี้ ส่งผลให้ราคาน้ำมันในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลวันพรุ่งนี้ เป็นดังนี้ กลุ่มเบนซิน ออกเทน 95 ของ PTT Station อยู่ที่ลิตรละ 28.66 บาท, แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 21.25 บาท, แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 20.98 บาท, E20 ลิตรละ 19.74 บาท, E85 ลิตรละ 17.84 บาท

ส่วนราคาน้ำมันดีเซล B7 อยู่ที่ลิตรละ 22.29 บาท, B10 ลิตรละ 19.29 บาท และ B20 ลิตรละ 19.04 บาท (ราคาขายปลีกข้างต้น ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น)

 

The post คนใช้รถเฮ! ปตท.-บางจากฯ ลดราคาน้ำมันทุกชนิด 30 สต. เว้น E85 ลด 15 สต. พรุ่งนี้ appeared first on ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์.

ที่มา: ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์

วันที่ July 31, 2020, 16:54

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *