ThaiStockNews

TEAMG ดี ไม่ควรมองข้าม

TEAMG ดี ไม่ควรมองข้าม

คุณค่าบริษัท

ภาพรวมผลประกอบการในช่วงปี 2562 ที่ผ่านมาของบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEAMG ประกาศออกมายังสดใส แม้ว่าจะเป็นการเพียงทรงตัว…แต่ก็สามารถทำกำไรดีกว่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

โดยผลการดำเนินงานงบปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีรายได้รวมขยับขึ้นมาอยู่ที่ 1,846.13 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อน 1,666.51 ล้านบาท เป็นผลจากรายได้จากการให้บริการเพิ่มขึ้น ส่งผลให้บริษัทมีกำไรขยับขึ้นมาอยู่ที่ 115.69 ล้านบาท หรือ 0.17 บาทต่อหุ้น จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไร 113.53 ล้านบาท หรือ 0.19 บาทต่อหุ้น

นอกจากนี้บริษัทประกาศจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิของบริษัทตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดหกเดือนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล และข้อบังคับของบริษัทเป็นเงินสดในอัตรา 0.06 บาท กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 27 เม.ย. 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พ.ค. 2563

ส่วนในปี 2563 กำไรเติบโตหลังไม่มีค่าใช้จ่ายพนักงานในปี 2562 ที่ได้รับผลกระทบจากค่าใช้จ่ายพนักงานตามกฎหมาย ส่งผลให้กำไรสุทธิทรงตัว (ถูกชดเชยด้วยการได้เคลมงานคืนบางส่วน) อีกทั้งในปี 2563 นักวิเคราะห์มองว่าจะกลับมาเป็นระดับปกติและกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 42.90% จากปีก่อน

เนื่องจาก Backlog ยังอยู่ระดับสูงอยู่ที่ 3.8 พันล้านบาท รวมงานใหญ่รถไฟฟ้า 3 สนามบินไว้แล้ว ถือว่าอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับรายได้ต่อปีระดับ 1.8-2.0 พันล้านบาท นอกจากนี้บริษัทยังมุ่งหารายได้ทางอื่นและงานในต่างประเทศเพิ่มขึ้น

ที่สำคัญหุ้นซื้อขายที่ในระดับ P/E ต่ำ อยู่ที่ปีนี้เพียง 9.6 เท่า ในขณะที่การเติบโตยังมีโอกาสเกิดขึ้นจากสัดส่วนรายได้จากภาครัฐที่สูง ช่วยลดความเสี่ยงจากภาคเอกชนจากความผันผวนของเศรษฐกิจ โดยคาดว่ายิ่งเศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงของภาคเอกชนสูง บริษัทจะยิ่งได้ประโยชน์จากการลงทุนภาครัฐที่จะต้องเร่งตัวขึ้นในช่วงต่อจากนี้

ดังนั้นทาง บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส คงคำแนะนำ “ซื้อ” ประเมินมูลค่าพื้นฐานปี 2563 เท่ากับ 3.15 บาท/หุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  1. นายประเสริฐ ภัทรมัย 62,122,600 หุ้น    9.14%
  2. นายพีรวัธน์ เปรมชื่น 40,616,200 หุ้น    5.97%
  3. นายอำนาจ พรหมสูตร 38,430,200 หุ้น    5.65%
  4. นายชวลิต จันทรรัตน์ 38,278,400 หุ้น    5.63%
  5. นายกิตติพล บุลนิม 26,543,200 หุ้น    3.90%

รายชื่อกรรมการ

  1. นายศานิต ร่างน้อย ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
  2. นายชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ
  3. นายประเสริฐ ภัทรมัย รองประธานกรรมการ
  4. นายพีรวัธน์ เปรมชื่น กรรมการ
  5. นายวีระ สุธีโสภณ กรรมการ

The post TEAMG ดี ไม่ควรมองข้าม appeared first on ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์.

ที่มา: ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์

วันที่ February 22, 2020, 08:55

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *